Általános Szerződési Feltételek
  • Regisztráció
A kosár üres

Vásárlási feltételek, jogi nyilatkozat és általános szerződési feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magatartási kódexre nem utal.
A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya a szolgáltató weblapján (decokid.hu) történő jogviszonyokra terjed ki. Termék rendelés a https://decokid.hu oldalon történik.
Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://decokid.hu/aszf


1. A szolgáltató adatai


Vállalkozás neve: NÁZONNÉ MAROSIN KRISZTINA E.V.
Székhely: MAGYARORSZÁG, 4405 NYÍREGYHÁZA PITYPANG UTCA 18.
Telefonszám:
+36 30 482 1499, +36 30 482 2628
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Adószám:
67413746-1-35
Regisztráló hatóság megnevezése: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
Nyilvántartási szám: 50197471
A szerződés nyelve: magyar


Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: Tárhelypark Kft.
Székhely: 2724 Újlengyel, Határ út 12.
Iroda címe: 1115 Budapest, Keveháza u. 3.
Telefonszám: +36 1 700 4140
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Adószám: 23289903-2-13
Regisztráló hatóság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 13-09-145888


2. Alapvető rendelkezések

2.1. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötése nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2017. november első napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szabályzatot. A módosításokat a szolgáltató azok hatályba lépése előtt tizenegy nappal a weboldalakon közzéteszi. A felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. A felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webáruház, webshop weboldalaira, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a felhasználó nem fogadja el a feltételeket, kérjük, ne használja az oldalainkat, mert nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

2.4. A szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A szolgáltató előzetesen hozzájárul azon adatok átmeneti letöltéséhez, tárolásához, amelyek az áruk megrendeléséhez szükségesek és ehhez az oldal legális lehetőséget kínál fel, pl.: kosártartalom letöltése, termékek nyomtatási képe, letölthető háttéranyagok stb.

2.5. A felek között elektronikus úton ill. írásban, faxon létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül.

2.6. A szerződés dokumentumai: a vevő vételi ajánlata (rendelés) és a szolgáltató visszaigazolása. A visszaigazolás 48 órán túli elmaradása esetén a vevő vételi ajánlati kötöttsége automatikusan megszűnik.

2.7. A vevőnek fizetési kötelezettsége keletkezik, amennyiben a rendelést a visszaigazolása után kiszállítjuk! Erre a tényre a rendelés véglegesítésekor külön felhívjuk a vevőink figyelmét. „A szerződés a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére.” [2013. évi V. tv. 6:58. § (1) bek.]


3. Regisztráció/vásárlás

3.1. A felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a weboldalon közzétett további tájékoztatók feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.2. A felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben a felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe a szolgáltatásokat.

3.3. A szolgáltatót a felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért és egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.4. A szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.


4. Megvásárolható termékek köre és a termékek ára

4.1. A megjelenített termékek a weboldalon keresztül online rendelhetők meg.

4.2. A webshopban szolgáltató részletesen feltünteti, megjeleníti a
- termék nevét (egyéb azonosításra szolgáló paramétereit),
- termék leírását, fontosabb adatait, jellemző tulajdonságait,
- a termékek fotóját (fotóit),

A termékek ára

A megjelenített árak forintban értendők, nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.
Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a szolgáltató teljes körűen tájékoztatja felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
A termékek számlázása automatikusan a kosárba rakáskor megjelenő áron történik, amely már tartalmazza kapott vagy akciós kedvezményeket.
Amennyiben a szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő. 


5. A rendelés menete

5.1. A felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba megkezdheti a vásárlást.

5.2. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”) 2. § v) pontjában foglaltak szerinti fogyasztónak minősül a felhasználó.

5.3. A felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

5.4. A felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. A felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „Kosár” ikonra kattintva.

5.5. Kosár tartalmát a „megrendelés” gombra kattintva rendelheti meg.

5.6. A felhasználó kiválasztja a szállítási módot, megadja az átvételi címet, fizetési módot és számlázási címet.

5.7. Szállítási költség:
Magyarországi szállítási cím esetén 40.000 forintos rendelési érték alatt 2.190 forint, 40.000 forintot meghaladó rendelési érték esetén ingyenes.

Figyelem! A megrendelés véglegesítésével Önnek fizetési kötelezettsége keletkezik!

5.8. Adatbeviteli hibák javítása: A felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt vissza tud lépni javítani a bevitt adatokat.

5.9. A megrendelés elküldését követően e-mail-ben a felhasználó visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás a felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a felhasználóhoz nem érkezik meg, a felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve a felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni. 


6. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

6.1. A megrendelések feldolgozása hétköznap, munkaidőben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. A szolgáltató ügyfélszolgálata elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

6.2. Az általános teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 30 napon belül van, amennyiben a szolgáltató és a felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg másban, a szolgáltató a felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre. A szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.

6.3. Ha a szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

6.4. A szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges ismertetők, leírások a beszállító vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. A szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag a felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor! 


7. Az elállás joga

7.1. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a felhasználó, vagy az általa megjelölt a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

7.2. A fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

7.3. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta át ennek a költségnek a viselését.

7.4. Az elállási jog gyakorlása esetén a felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

7.5. A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát

a. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
d. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
e. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
f. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
g. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
h. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
i. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
j. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
k. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
l. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

7.6. A szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a felhasználó részére, beleértve a termék vevőhöz történő kiszállításának a díját is.

8.8. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.7. A felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés a szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy a szolgáltató címen leadni.

7.8. A fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

7.9. A felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t, és ez a 14 napos időszak letelte előtt megtörténik.

7.10. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.
7.11. A felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

7.12. A visszatérítést a szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy a felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

7.13. Amennyiben a felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el a szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a felhasználó a szolgáltató részére.

7.14. A felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a felhasználót terheli!
A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti a szolgáltató a termék vételárát és a termék vevőhöz történő kiszállításának a díját is.

7.15. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

7.16. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

7.17. A felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti a szolgáltatót a jelen szabályzatban található elérhetőségeken.


8. Jótállás, szavatosság

8.1. A szolgáltató a kötelező jótállás alá tartozó termékekre egy év jótállást vállal. A kötelező jótállás alá nem eső termékek esetén a szolgáltató a gyártó által esetlegesen vállalt időtartamra és feltételek mellett vállal jótállást. Utóbbiak konkrét feltételeiről a szolgáltató a megrendelő kérésére részletes tájékoztatást ad.

8.2. A vásárlástól számított hat hónapon belül szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha bizonyítja, hogy a termék hibája a fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett. Így a szolgáltató nem köteles a kifogásnak helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a termék a nem rendeltetésszerű használat folytán vált hibássá. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher a fogyasztó oldalára kerül, vagyis vita esetén a felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt. Nem áll fenn hibás teljesítés, ha a termék hibái ismertek, vagy azok a megrendelő számára felismerhetőek voltak.

8.3. A szavatossági jog érvényesítésére a felhasználó a teljesítés időpontjától számított két éves elévülési határidő alatt jogosult. Ha a felhasználó az igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva a fenti határidőn belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított három év.

8.4. A jótállási ill. szavatossági idő alatt felmerült, jótállás ill. szavatosság körébe tartozó hibákat a a szolgáltatónak költségmentesen ki kell javítani, kicserélni vagy újólag szolgáltatnia. Amennyiben ilyen hibák a felhasználó tudomására jutnak, a felhasználó haladéktalanul köteles a szolgáltatót írásban értesíteni jótállási, illetve szavatossági igényeiről.

8.5. A jótállás ill. szavatosság érvényesítéséhez a felhasználó köteles bemutatni a szolgáltatótól kapott számlát illetve jótállási jegyet. Jótállási igény esetén a felhasználó elsődlegesen kijavítást, illetőleg kicserélést követelhet, ezt követően illeti meg az árleszállítás illetve elállás joga. A hiba a felfedezésétől számított 2 hónapon belül jelzett kifogás esetén tekinthető jótállási ill. szavatossági időben közöltnek. A közlés késedelméből eredő kárért a felhasználó felel. A fentieken túlmenően az adott termékhez mellékelt jótállási jegy is tartalmazhat jótállási, illetve szavatossági feltételeket.

8.6. A szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

Kellékszavatosság

8.7. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

A felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

8.8. Milyen jogok illetik meg a felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

A felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

8.9. Milyen határidőben érvényesítheti a felhasználó kellékszavatossági igényét?

A felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

8.10. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.11. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már felhasználó köteles bizonyítani, hogy az a felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

8.12. Milyen esetben élhet a felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén a felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.13. Milyen jogok illetik meg a felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

8.14. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.15. Milyen határidőben érvényesítheti a felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a felhasználó a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

8.16. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a felhasználónak kell bizonyítania.

8.17. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívjuk a figyelmet, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

Jótállás

8.18. Milyen esetben élhet a felhasználó a jótállás jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a webshopot üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles.

8.19. Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

8.20. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmet, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként viszont a felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.
8.21. A szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.


9. A szavatossági igény esetén történő eljárás

9.1. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

9.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

9.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

9.4. A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

9.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

9.6. Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

9.7. A vállalkozás a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

9.8. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze


10. Vegyes rendelkezések

10.1. A szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

10.2. Ha a jelen szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

10.3. Amennyiben a szolgáltató a szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

10.4. A szolgáltató és a felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.


11. Panaszkezelés rendje

A panaszkezelés rendjét a Panaszkezelési szabályzatunk tartalmazza.


12. Szerzői jogok

12.1. Tilos a decokid.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

12.2. A decokid.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

12.3. A szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

12.4. Tilos a decokid.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése, a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése, bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a decokid.hu weboldal vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető.


13. Adatvédelem

Adatvédelmi irányelveinket az Adatvédelmi tájékoztatónk tartalmazza.

Nyíregyháza, 2017. november 1.

Elállási/Felmondási nyilatkozat minta


(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)


Címzett: decokid.hu, Názonné Marosin Krisztina egyéni vállalkozó
Cím: 4405 NYÍREGYHÁZA PITYPANG UTCA 18.
Telefon: +36-30-482-14-99, +36-30-482-26-28
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: 1


Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:


A fogyasztó(k) neve:


A fogyasztó(k) címe:


A fogyasztó(k) aláírása:

(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)


Kelt

1 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

2 A megfelelő jelölendő

Információk

DECOKID – gyermek lakberendezés


Telefon:
+36-30-482-14-99, +36-30-482-26-28
Honlap: www.decokid.hu
Facebook: https://www.facebook.com/decokid.hu/
Instagram: https://www.instagram.com/decokid.hu/
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Személyes átvétel: Nyíregyháza, előre egyeztetett időpontban
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-76071401 (ERSTE Bank Hungary Zrt.)

Facebook  Instagram

Hasznos tudnivalók


A termékek bruttó áron kerültek feltüntetésre.

A számlázás minden esetben magyar forintban történik.

A termékek ára nem tartalmazza a szállítás költségeit.

A szállítási költségekről ide kattintva tájékozódhat.
A cookie-k segítenek szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink igénybe vételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába.